บรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2561

กำหนดการ

เปิดโครงการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ตัดปอยผม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีบรรพชา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561

อุปสมบท วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

เข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ออกพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561

จบโครงการวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

089-754-8925‬ , 086-755-0822

Line ID : 0897548925

Facebook : BhanluDham

Comments

comments

Powered by Facebook Comments