ธุดงค์ฯ สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 20 ณ จ.ลพบุรี

กำหนดการธุดงค์ธรรมชัย พัฒนาวัด ณ วัดทรัพย์สำราญ จ.ลพบุรี
โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 20
-

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 07.00 น. พิธีเปิดโครงการธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัด ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
เวลา 08.20 น. เริ่มออกเดินธุดงค์ช่วงที่ 1 (อ.เมือง) ไปวงเวียนพระนารายณ์
เวลา 10.35 น. เริ่มออกเดินธุดงค์ช่วงที่ 2 (อ.เมือง) จากวัดนิคมสามัคคีชัย (วัดบ่อ6) อ.เมือง จ.ลพบุรี ไปธุดงคสถานเมืองลพบุรี (พระธุดงค์ฉันเพล)
เวลา 16.30 น. เริ่มออกเดินธุดงค์ช่วงที่ 3 (อ.พัฒนานิคม) จากสีแยกน้ำสุด ไปวัดทรัพย์สำราญ
-

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 06.00 น. เดินบิณฑบาต
เวลา 09.00 น. ฉันภัตตาหาร
เวลา 13.00 น. พัฒนาวัด
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
-

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 06.00 น. เดินบิณฑบาต
เวลา 09.00 น. ฉันภัตตาหาร
เวลา 13.00 น. พัฒนาวัด
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา 19.00 น. พิธีปุพเปตพลี อุทิศบุญแด่ผู้วายชนม์
-

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 06.00 น. เดินบิณฑบาต
เวลา 09.00 น. ฉันภัตตาหาร
เวลา 13.00 น. พัฒนาวัด
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา 19.00 น. พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
-

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 06.00 น. เดินบิณฑบาต
เวลา 09.00 น. ฉันภัตตาหาร
เวลา 13.00 น. พัฒนาวัด
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
-

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 05.00 น. เดินทางออกจากวัดทรัพย์สำราญ อ.พัฒนานิคม
เวลา 06.00 น. ฉันเช้าที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ตรงพระประธานองค์ใหญ่)
เวลา 07.00 น. เดินธุดงค์บนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เวลา 09.00 น. เดินธุดงค์จากวัดพัฒนาธรรมมาราม ผ่านตัวอำเภอพัฒนานิคม
เวลา 11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล ที่ธุดงคสถานพัฒนานิคม
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับวัดพระธรรมกาย (พักที่อาคารแจ่มจันทร์)
-

แผนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (อ.เมืองลพบุรี)

แผนที่วัดนิคมสามัคคีชัย (วัดบ่อ6)

แผนที่วัดทรัพย์สำราญ (อ.พัฒนานิคม)

แผนที่วัดพัฒนาธรรมมาราม (อ.พัฒนานิคม)

แผนที่ธุดงคสถานพัฒนานิคม
-

-

Comments

comments

Powered by Facebook Comments