Post Image

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสหลวงพ่อทัตตชีโว มีอายุครบ 79 ปี  จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย – - คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ 2.) จบ ม.6 หรือ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.) มีอายุ 20 -  55 ปี 4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ 5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน [...]

Read More